Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 46 Sport

46.1 Algemene doelstelling

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

110 594

85 208

28 316

113 524

         

Uitgaven

138 545

117 051

– 14 127

102 924

         

Programma-uitgaven

136 385

114 891

– 14 187

100 704

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

30 230

20 295

– 3 854

16 441

2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

71 229

59 730

– 12 336

47 394

3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

34 926

34 866

2 003

36 869

         

Apparaatsuitgaven

2 160

2 160

60

2 220

         

Ontvangsten

870

870

0

870

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

46.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;

  • 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;

  • 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

Stand suppletoire begroting VJN

20 295

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Mede ten gevolge van de totstandkoming van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37) in het voorjaar kon een aantal activiteiten pas nadat deze brief was afgerond worden gestart. Hierdoor is vertraging in de uitvoering ontstaan.

– 4 000

2. Overige mutaties

146

Stand suppletoire begroting NJN

16 441

2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

Stand suppletoire begroting VJN

59 730

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de vierde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

– 7 870

2. Overboeking naar artikel 46 OD 3. Betreft een herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37).

– 2 800

3. Overige mutaties

– 1 666

Stand suppletoire begroting NJN

47 394

3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

Stand suppletoire begroting VJN

34 866

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven verstrekt.

– 685

2. Overboeking van artikel 46 OD 2. Herschikking binnen de sportbegroting naar aanleiding van de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk 30 234, nr. 37).

2 800

3. Overige mutaties

– 112

Stand suppletoire begroting NJN

36 869

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

2 160

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

60

Stand suppletoire begroting NJN

2 220

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

870

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

870

Licence