Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

230.817

663.833

242.911

– 2.035

240.876

Uitgaven

241.969

204.144

166.359

– 2.985

163.374

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

81.566

110.038

152.163

– 2.985

149.178

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

0

– 1.232

11.793

– 634

11.159

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

83.360

110.754

140.369

– 2.350

138.019

14.01.04 Investeringsruimte

– 1.794

516

1

– 1

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

12.992

18.410

9.334

0

9.334

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

147.411

75.696

4.862

0

4.862

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

131.204

150.954

4.862

0

4.862

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

– 108.143

0

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

32.885

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

600

600

610

1.210

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

11

     

1)

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

271

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn

76

76

2020

2020

 

Bestemd

60

71

   

1)

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

1

       

Programma

419

418

     

Begroting (IF 14.01.02)

419

418

     

Overprogrammering (-)

         
  • In de begroting 2015 was binnen de post Bestemd (IF 14.01.02) € 11 miljoen gereserveerd voor de niet door de gemeente Den Haag te verrekenen BTW met de belastingdienst inzake het project Tramtunnel Den Haag. De betaling aan de gemeente Den Haag heeft eind 2014 plaatsgevonden.

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

 

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

304

304

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

12

112

112

2019–2021

2019–2021

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

21

21

202

202

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

37

37

110

110

2018

2018

 

N201

5

5

179

178

2014

2014

 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

51

53

1.185

1.185

2017

2017

 

Projecten Oost-Nederland

             

Afronding

             

Programma

138

140

2.986

2.985

     

Begroting (IF 14.01.03)

138

140

2.986

2.985

     

Overprogrammering (-)

0

0

         

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2014

Projectbudget

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noord-Nederland

       

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

5

480

480

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

0

 

534

534

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

98

98

Afronding

       

Begroting (IF 14.03)

5

5

1.112

1.112

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

5

134

134

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

10

10

1.246

1.246

Ontvangsten

Op artikel 14 was een bedrag van € 0,6 mln. geraamd aan te ontvangen bedragen. Stadsregio Rotterdam heeft € 0,6 mln. overgemaakt als afrekening van Quick Win. Daarnaast is € 0,6 mln. ontvangen uit het Mobiliteitsfonds.

Licence