Base description which applies to whole site

2.3.3 Artikel 10: Nominaal en Onvoorzien

A. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Tabel budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

 

3.901

3.425

2.948

3.368

1.972

1.792

               

Uitgaven

 

3.901

3.425

2.948

3.368

1.972

1.792

               

Onvoorzien

 

3.901

3.425

2.948

3.368

1.972

1.792

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             
               

Ontvangsten

400.000

400.000

400.000

400.000

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige artikelen overgeboekt. Dit artikel is bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen op de begroting IX op te vangen. In de jaren 2014 tot 2018 is een technische stelpost opgenomen voor de opbrengsten van de kredietcrisisinterventies. Deze wordt nog verdeeld binnen begroting IX.

Licence