Base description which applies to whole site

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 92.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

0

47.149

806

– 22.224

86.984

102.298

64.275

                 

Uitgaven

             
                 
 

Nominaal en onvoorzien

0

50.149

806

– 22.224

86.984

102.298

64.275

                 

Ontvangsten

0

40.000

0

0

0

0

0

Licence