Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Niet-beleidsartikel 93 Geheim x € 1.000
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

2.285

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

                 

Programma-uitgaven

             
                 
 

Geheime uitgaven

2.285

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

                 

Ontvangsten

413

0

0

0

0

0

0

Licence