Base description which applies to whole site

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

1.479

0

1.479

0

1.479

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

1.479

0

1.479

0

1.479

0

0

0

0

                     

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.479

0

1.479

0

1.479

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

23

0

23

0

23

0

0

0

0

Licence