Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

Er zijn voor circa € 6,8 mln. minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast is er € 5,1 mln. minder uitgegeven. Tevens is er op dit artikel circa € 9,2 mln. minder ontvangen.

Toelichting

De ontvangsten in 2018 vallen lager uit, omdat de ontvangsten van SSC-ICT voor centrale bekostiging FMH en P-Direct (€ 7,3 mln.) in 2019 zijn ontvangen. Daarnaast heeft Doc Direct minder ontvangsten (€ 1,7 mln.)

Licence