Base description which applies to whole site

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenM komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (in € 1.000)

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (in € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ontvangsten

999.533

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

6.09 Ten laste van begroting IenM

999.533

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2031 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2031 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

               

6.09 Ten laste van begroting IenM

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

(Vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2017–2031

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

               

6.09 Ten laste van begroting IenM

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

15.515.932

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence