Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Tabel 93.1. Geheim (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

2.433

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

                 

Programma-uitgaven

             
                 
 

Geheime uitgaven

2.433

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

                 

Ontvangsten

88

0

0

0

0

0

0

Licence