Base description which applies to whole site

Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

17.961

0

17.961

543

18.504

830

1.030

1.130

1.130

                     
 

Uitgaven:

17.961

0

17.961

543

18.504

830

1.030

1.130

1.130

                     

3.1

Reguliere klachten

15.788

0

15.788

543

16.331

830

1.030

1.130

1.130

                     

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

0

2.173

0

2.173

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

2.189

0

2.189

0

2.189

0

0

0

0

Licence