Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 De Nationale ombudsman (Tweede suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

17.961

18.504

432

525

19.461

      

Uitgaven

17.961

18.504

432

525

19.461

      

3.1 Reguliere klachten

15.788

16.331

432

350

17.113

      

3.2 Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

0

175

2.348

      

Ontvangsten

2.189

2.189

0

175

2.364

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Licence