Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur Aruba (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

1.855

0

1.855

19

1.874

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

1.855

0

1.855

19

1.874

0

0

0

0

                     

6.1

Apparaat

1.855

0

1.855

19

1.874

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

60

0

60

0

60

0

0

0

0

Licence