Base description which applies to whole site

ART. NR. 25 EMANCIPATIE

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

6.643

0

6.643

‒ 847

5.796

‒ 546

152

196

439

Uitgaven

15.880

0

15.880

927

16.807

670

519

509

439

Waarvan juridisch verplicht

72,4%

72,4%

81,7%

Bekostiging

8.270

0

8.270

177

8.447

177

177

177

177

Kennisinfrasctrutuur

8.270

0

8.270

177

8.447

177

177

177

177

Vrouwenemancipatie

0

0

LHBTI

0

0

Gender- en LHBTI-gelijkheid

8.270

8.270

177

8.447

177

177

177

177

Subsidies

3.431

0

3.431

635

4.066

386

235

225

155

Subsidieregeling emancipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vrouwenemancipatie

0

0

LHBTI

0

0

Subsidieregeling emancipatie 2011

786

0

786

53

839

0

0

0

0

Vrouwenemancipatie

786

786

‒ 392

394

LHBTI

0

445

445

Subsidieregeling Gender- en LHBTI-geljkheid 2017-2022

2.645

2.645

582

3.227

386

235

225

155

Opdrachten

1.043

0

1.043

31

1.074

23

23

23

23

Vrouwenemancipatie

0

0

LHBTI

0

0

Gender- en LHBTI-gelijkheid

1.043

1.043

31

1.074

23

23

23

23

Bijdrage aan agentschappen

136

0

136

3

139

3

3

3

3

DUS-I

136

136

3

139

3

3

3

3

Bijdrage aan medeoverheden

3.000

0

3.000

81

3.081

81

81

81

81

Gemeentefonds BZK

3.000

0

3.000

81

3.081

81

81

81

81

Vrouwenemancipatie

0

0

LHBTI

0

0

Gender- en LHBTI-gelijkheid

3.000

3.000

81

3.081

81

81

81

81

Bijdrage aan (inter)organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LHBTI

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

2.3. De niet-beleidsartikelen

Licence