Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

54.809

55.018

11.965

‒ 9.736

57.247

Uitgaven

192.762

153.619

6.893

‒ 6.735

153.777

Waarvan juridisch verplicht

 

83%

  

87%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

151.807

111.466

748

‒ 9.429

102.785

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.605

2.104

 

‒ 2.103

1

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

150.202

109.363

747

‒ 7.326

102.784

14.02 Regionale mob. fondsen

     

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

42.153

6.145

2.694

50.992

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

40.955

42.153

1.145

‒ 42.039

1.259

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

0

0

5.000

44.733

49.733

14.03.03 RSP-ZZL: REP

0

0

  

0

Ontvangsten

 

0

0

1.108

 

1.108

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:

  • Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.

  • Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13. 

14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.

De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.

  • Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).

  • Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:

  • Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13).

  • Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.

Licence