Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

12.464

12.464

304

1.700

14.468

      

Uitgaven

12.464

12.464

304

1.700

14.468

      

1.1 Apparaat Eerste Kamer

8.600

8.600

193

1.700

10.493

      

1.2 Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.789

3.789

110

0

3.899

      

1.3 Verenigde vergadering

75

75

1

0

76

      

Ontvangsten

140

140

0

0

140

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Niet huisvestingskosten Eerste Kamer

Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstuk 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar het apparaat van de Eerste Kamer.

Tijdelijke huisvesting

In verband met vertragingen in het huisvestingsproject zal een aantal uitgaven (- € 2 mln.) gerealiseerd worden in 2020, waar deze eerst voor 2019 waren geraamd.

Licence