Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer(Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

31.525

31.525

871

0

32.396

      

Uitgaven

31.525

31.525

871

0

32.396

      

2.1 Schadeloosstelling

20.900

20.900

586

0

21.486

      

2.2 Pensioenen en wachtgelden

10.516

10.516

282

0

10.798

      

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

109

109

3

0

112

      

Ontvangsten

86

86

0

0

86

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Licence