Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Raad van State (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

59.844

63.610

1.752

185

65.547

      

Uitgaven

59.844

63.610

1.752

185

65.547

      

1.1 Advisering

6.080

6.080

191

185

6.456

      

1.2 Bestuursrechtspraak

31.805

33.171

996

0

34.167

      

1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten

21.959

24.359

565

0

24.924

      

Ontvangsten

1.950

1.950

0

0

1.950

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Licence