Base description which applies to whole site

Artikel 6 Apparaat

Tabel 8 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

21.428

26.559

‒ 21

1.048

27.586

      

Uitgaven

21.428

26.559

‒ 21

1.048

27.586

      

6.1 Apparaat

21.428

26.559

‒ 21

1.048

27.586

Personele uitgaven

13.375

14.285

9

1.023

15.317

waarvan eigen personeel

13.194

12.604

9

1.023

13.636

waarvan inhuur externen

181

1.681

0

0

1.681

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

8.053

12.274

‒ 30

25

12.269

waarvan overige materiele uitgaven

8.053

12.274

‒ 30

25

12.269

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

6.1. Apparaat

Personele uitgaven

Aan de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) wordt circa € 0,9 mln. ter beschikking gesteld om de informatiebeveiliging te verbeteren.

Daarnaast zijn middelen van departementen ontvangen voor SSO CN en worden middelen vanuit dit artikel overgeheveld naar artikel 4.2 voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en het versterken van het financieel beheer op Sint Eustatius.

Licence