Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

312.072

306.115

41.222

‒ 14.728

332.609

Uitgaven

 

313.272

320.088

12.591

‒ 15.509

317.170

waarvan juridisch verplicht

 

93%

  

99%

05.01

Apparaat

235.456

236.630

9.713

797

247.140

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.830

2.290

61

 

2.351

05.01.02

Apparaatskosten RWS

233.626

234.340

9.652

797

244.789

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

233.626

234.340

9.652

797

244.789

05.02

Overige uitgaven

64.816

65.245

3.902

737

69.884

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.781

63.407

3.975

737

68.119

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.781

63.407

3.975

737

68.119

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.035

1.838

‒ 73

 

1.765

05.03

Investeringsruimte

11.000

22.556

‒ 9.367

‒ 13.043

146

05.03.01

Programmaruimte

11.000

22.556

‒ 9.367

‒ 13.043

146

05.03.02

Beleidsruimte

     

05.04

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

8.343

‒ 4.000

0

05.04.01

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

8.343

‒ 4.000

0

Ontvangsten

  

29.935

  

29.935

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

  

29.935

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.

Saldo 2019

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.

  • Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.

  • Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.

Licence