Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.000.829

1.013.434

3.129

0

1.016.563

Uitgaven

1.000.829

1.013.434

3.129

0

1.016.563

Waarvan juridisch verplicht

99,9%

99,9%

  

99,8%

        

Bekostiging

994.836

1.004.285

236

‒ 8.731

995.790

 

Publieke Omroep (omroepinstellingen)

876.476

888.388

0

‒ 6.400

881.988

  

Landelijke publieke omroep

731.821

731.821

0

0

731.821

  

Regionale omroep

144.655

156.567

0

‒ 6.400

150.167

 

Beheerstaken landelijke publieke omroep

39.298

40.312

0

0

40.312

  

Stichting Omroep Muziek

16.348

16.766

0

0

16.766

  

Uitzenden en uitzendgereedmaken

0

0

0

0

0

  

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

22.950

23.546

0

0

23.546

 

Dotaties, bijdragen publieke omroep

13.568

15.702

231

‒ 2.231

13.702

  

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.139

2.194

0

0

2.194

  

Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)

0

2.000

231

‒ 2.231

0

  

Filmfonds van de omroep en Telfilm (CoBo)

8.335

8.335

0

0

8.335

  

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.522

1.561

0

0

1.561

  

Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)

1.572

1.612

0

0

1.612

 

Dotaties/ontrekking Algemene Mediareserve

65.174

58.814

107

‒ 100

58.821

 

Overige bekostiging media (uit rente AMR)

320

1.069

‒ 102

0

967

Subsidies

894

3.811

3.000

8.731

15.542

 

Subsidies

894

3.811

3.000

8.731

15.542

Opdrachten

430

442

0

0

442

 

Opdrachten

430

442

0

0

442

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.609

4.835

‒ 107

0

4.728

 

Commissariaat voor de Media

4.609

4.835

‒ 107

0

4.728

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

60

61

0

0

61

 

European Audiovisual Observatory

60

61

0

0

61

Ontvangsten

163.000

149.854

0

0

149.854

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,1 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 8,5 miljoen verlaagd door:

  • Een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (- € 2,2 miljoen).

  • Een overboeking van de middelen voor samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen van bekostiging naar subsidies (- € 6,4 miljoen).

  • Overige mutaties (per saldo € 0,1 miljoen).

Subsidies

Het budget wordt per saldo met € 11,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • Een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (€ 2,2 miljoen). Hiermee zijn, na de eerdere overboeking bij Voorjaarsnota voor 2019, alle Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek overgeboekt.

  • Een overboeking van de middelen voor samenwerkinsprojecten Regionale Omroepen van bekostiging naar subsidies (€ 6,4 miljoen).

  • Een verhoging van het budget voor de uitvoering van de motie Sneller. Het gaat om middelen voor samenwerkingsactiviteiten en voor pilots rond streekomroepen die zijn toegevoegd op basis van de visiebrief media (€ 3 miljoen).

  • Overige mutaties ( € 0,1 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget wordt per saldo met € 0,1 miljoen verlaagd door een overboeking naar bekostiging.

Licence