Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

40.424

51.149

‒ 24.049

12.245

39.345

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

‒ 23.000

  

Uitgaven

27.329

31.122

‒ 836

‒ 667

29.619

Waarvan juridisch verplicht

 

45%

  

75%

17.01 Luchtvaart

27.329

31.122

‒ 836

‒ 667

29.619

17.01.01 Opdrachten

19.957

17.544

‒ 878

‒ 3.888

12.778

- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol

5.228

5.228

‒ 3.613

 

1.615

- Opdrachten Caribisch Nederland

7.790

4.878

200

‒ 3.126

1.952

- Overige opdrachten

6.939

7.438

2.535

‒ 762

9.211

17.01.02 Subsidies

4.142

4.052

 

98

4.150

- Leefbaarheidsfonds

1.000

1.000

  

1.000

- Subsidie tarieven Bonaire

650

650

  

650

- Overige subsidies

2.492

2.402

 

98

2.500

17.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.654

3.937

 

712

4.649

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

14

  

14

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

430

213

  

213

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland

1.210

3.710

 

712

4.422

17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

3.955

 

2.447

6.402

- Bijdrage Caribisch Nederland

 

3.955

 

2.447

6.402

17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.476

1.476

 

‒ 25

1.451

- Waarvan bijdrage aan ICAO

1.311

1.311

 

‒ 25

1.286

- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

165

165

  

165

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

100

158

42

‒ 11

189

Ontvangsten

1.365

1.225

300

‒ 38

1.487

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 12,2 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

  • een ophoging van het verplichtingenbudget met € 9 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu nodig om verplichtingen aan te kunnen gaan voor de bijzondere uitkering in 2019 en 2020 aan Sint Eustatius voor erosiebestrijding.

  • een herschikking van het verplichtingenbudget tussen artikel 18, 97, 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 2,7 miljoen).

  • een correctie op de verplichtingen voor de opdrachten Geluidsisolatie Schiphol (€ 1,7 miljoen).

  • een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt ( € 0,6 miljoen).

Uitgaven

17.01 Luchtvaart

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,8 miljoen is met name het gevolg van de overboeking van € 2,5 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius. Ook is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt.

Bijdrage aan medeoverheden

Voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius, is € 2,5 miljoen overgeboekt van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.

Licence