Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

6.070

30.934

7.628

‒ 2.739

35.823

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

38.555

38.777

19.928

‒ 839

57.866

Waarvan juridisch verplicht

 

59%

  

53%

18.01 Scheepvaart en havens

38.555

38.777

19.928

‒ 839

57.866

18.01.01 Opdrachten

31.763

30.531

‒ 2.071

‒ 7.031

21.429

- Topsector Logistiek

17.590

16.690

217

‒ 907

16.000

- Opdrachten Caribisch Nederland

12.400

12.400

‒ 5.144

‒ 5.134

2.122

- Overige opdrachten

1.773

1.441

2.856

‒ 990

3.307

18.01.02 Subsidies

4.172

5.224

 

551

5.775

- Topsector Logistiek

4.104

4.104

 

116

4.220

- Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart

0

1.052

 

389

1.441

- Overige subsidies

68

68

 

46

114

18.01.03 Bijdrage aan agentschappen

988

988

539

21

1.548

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

988

988

489

21

1.498

- Overige bijdrage aan agentschap

  

50

 

50

18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

452

21.460

5.620

27.532

- Bijdrage Caribisch Nederland

 

452

21.460

5.620

27.532

18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.632

1.582

  

1.582

Ontvangsten

  

862

‒ 405

457

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van verplichtingen op artikel 18, 97 en 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 1,8 miljoen) en de terugboeking van de Opdrachten Topsector Logistiek naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds (€ 0,8 miljoen).

Uitgaven

18.01 Scheepvaart en havens

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 5,6 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de renovatie van de zeehaven op Sint Eustatius. Tevens wordt er € 0,8 miljoen van de Opdrachten voor de Topsector Logistiek teruggeboekt naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het het Infrastructuurfonds.

Bijdrage aan medeoverheden

Vanuit het instrument Opdrachten is € 5,6 miljoen overgeboekt voor de bijdrage aan Sint Eustatius ten behoeve van de renovatie van de zeehaven.

Licence