Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

‒ 15.973

195.753

‒ 195.429

‒ 324

0

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

‒ 15.992

195.734

‒ 195.410

‒ 324

0

Waarvan juridisch verplicht

     

99.01 Nog onverdeeld

‒ 15.992

195.734

‒ 195.410

‒ 324

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence