Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

‒ 15.973

195.753

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

‒ 15.992

195.734

0

0

0

99.01 Nog onverdeeld

‒ 15.992

195.734

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence