Base description which applies to whole site

Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen gepresenteerd.

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

21.660

22.884

21.428

19.132

18.832

18.382

18.382

                 
 

Uitgaven:

20.556

22.884

21.428

19.132

18.832

18.382

18.382

                 

6.1

Apparaat

20.556

22.884

21.428

19.132

18.832

18.382

18.382

 

Personele uitgaven

11.709

14.406

13.375

11.113

10.813

10.363

10.363

 

waarvan: Eigen personeel

10.429

14.172

13.194

10.941

10.641

10.191

10.191

 

waarvan: Externe inhuur

1.277

234

181

172

172

172

172

 

waarvan: Overig personeel

3

0

0

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

8.847

8.478

8.053

8.019

8.019

8.019

8.019

 

waarvan: Overig materieel

8.847

8.478

8.053

8.019

8.019

8.019

8.019

                 
 

Ontvangsten:

747

0

0

0

0

0

0

E Toelichting op de instrumenten

6.1. Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van voornamelijk Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), College financieel toezicht (Cft) en de personele kosten van de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius.

Externe inhuur

De uitgaven aan externe inhuur van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen.

Materiële uitgaven

Overig materiaal

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen, inclusief de materiële uitgaven voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Hierbij is rekening gehouden met extra kosten voor de verbetering van de informatiebeveiliging.

Licence