Base description which applies to whole site
+

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Het verplichtingenbudget op artikel 1 is met circa € 0,8 mln. overschreden. Daarnaast is er circa € 0,9 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget is grotendeels toe te schrijven aan de activiteiten in het kader van de versnelling van de versterkingsopgave in Groningen en de subsidie die verstrekt is aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het versterken van de positie van de gemeenteraad en raadsleden in de lokale democratie.

De onderschrijding op het uitgavenbudget komt voort uit diverse kleine onderschrijdingen op voornamelijk subsidie- en opdrachtenbudgetten.

Licence