Base description which applies to whole site

2.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en de uitgaven worden met € 4,4 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

  • De uitgaven voor vavo 18+ zijn verlaagd met €1,4 miljoen.

  • De niet-relevante uitgaven op de WTOS worden naar beneden bijgesteld met € 3,0 miljoen. Het betreft een verschuiving van deze uitgaven naar de overige uitgaven op artikel 11. Deze post vervalt in de toekomst.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,6 miljoen verlaagd.

Licence