Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

93.071

80.381

0

0

80.381

Uitgaven

93.071

80.381

0

0

80.381

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

  

100%

        

Inkomensoverdrachten

77.180

78.052

0

0

78.052

 

TS 17-

0

0

0

0

0

  

Minderjarige deelnemers bol ( R)

0

0

0

0

0

 

TS 18+

5.968

5.849

0

0

5.849

  

Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R)

3.741

3.611

0

0

3.611

  

Deeltijd vo ( R)

2.227

2.238

0

0

2.238

 

VO 18+

71.212

72.203

0

0

72.203

  

Volwassenenonderwijs (vavo) ( R)

6.459

6.320

0

0

6.320

  

Meerderjarige scholieren vo ( R)

59.664

59.163

0

0

59.163

  

Meerderjarige scholieren vso ( R)

4.057

3.695

0

0

3.695

  

STOEB/ALR (NR)

1.032

3.025

0

0

3.025

Bijdrage aan agentschappen

15.891

2.329

0

0

2.329

 

Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)

15.891

2.329

0

0

2.329

Ontvangsten

3.657

4.043

0

0

4.043

 

TS 17- ( R)

0

0

0

0

0

 

TS 18+ ( R)

158

215

0

0

215

 

VO 18+ ( R)

3.499

3.828

0

0

3.828

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven.

Licence