Base description which applies to whole site

2.7 Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

44.302

50.634

55.620

‒ 711

54.909

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

46.164

53.261

57.297

‒ 1.406

55.891

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

46.164

53.261

57.297

‒ 1.406

55.891

19.02.01 Opdrachten

6.234

6.757

6.114

‒ 790

5.324

19.02.02 Subsidies

967

1.274

455

‒ 163

292

- Interreg

967

1.244

400

‒ 163

237

- Overige subsidies

 

30

55

0

55

19.02.03 Bijdrage aan agentschappen

36.569

40.368

46.316

‒ 161

46.155

- Waarvan bijdrage aan RIVM

27.274

31.167

34.187

527

34.714

- Waarvan bijdrage aan RVO

9.090

8.886

11.717

‒ 688

11.029

- Waarvan bijdrage aan RWS

205

315

337

0

337

- Waarvan bijdragen aan KNMI

  

75

0

75

19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.394

4.862

4.412

‒ 292

4.120

Ontvangsten

 

0

3.500

6.933

‒ 1.153

5.780

Verplichtingen

Er zijn geen noemenswaardige verplichtingenmutaties opgetreden.

Uitgaven

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

19.02.01 Opdrachten De lagere realisatie is met name het gevolg van lagere uitgaven (€ 0,7 miljoen) voor het nieuwe administratiesysteem van de Global Commission on Adaptation (GCA) en lagere voorbereidingskosten (€ 0,1 miljoen) voor de Climate Adaptation Summit door een vertraging in het aanbestedingsproces.

19.02.03 Bijdrage aan agentschappen Daarnaast is er € 0,5 mln. meer gefactureerd door RIVM op opdrachten en € 0,4 mln. minder gefactureerd door RVO op opdrachten voor de beleidskern. Tevens is er € 0,1 mln. overgeboekt van RVO binnen artikel 19 ten behoeve van het GCA en € 0,2 mln. van RVO naar artikel 22 ten behoeve van opdrachten binnen Caribisch Nederland.

Licence