Base description which applies to whole site

2.6 Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

6.070

30.934

35.823

‒ 182

35.641

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

38.555

38.777

57.866

‒ 727

57.139

18.01 Scheepvaart en havens

38.555

38.777

57.866

‒ 727

57.139

18.01.01 Opdrachten

31.763

30.531

21.429

‒ 1.977

19.452

- Topsector Logistiek

17.590

16.690

16.000

‒ 222

15.778

- Opdrachten Caribisch Nederland

12.400

12.400

2.122

‒ 1.325

797

- Overige opdrachten

1.773

1.441

3.307

‒ 430

2.877

18.01.02 Subsidies

4.172

5.224

5.775

‒ 19

5.756

- Topsector Logistiek

4.104

4.104

4.220

‒ 31

4.189

- Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart

0

1.052

1.441

‒ 13

1.428

- Overige subsidies

68

68

114

25

139

18.01.03 Bijdrage aan agentschappen

988

988

1.548

60

1.608

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

988

988

1.498

0

1.498

- Overige bijdrage aan agentschap

  

50

60

110

18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

452

27.532

1.169

28.701

- Bijdrage Caribisch Nederland

 

452

27.532

1.169

28.701

18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.632

1.582

1.582

40

1.622

Ontvangsten

  

457

‒ 30

427

Verplichtingen

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence