Base description which applies to whole site

3.12 Artikel 12

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijbdragen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

16.901.655

0

16.901.655

3.272.785

20.174.440

2.591.260

2.653.345

2.745.016

2.839.269

Uitgaven:

16.901.655

0

16.901.655

3.272.785

20.174.440

2.591.260

2.653.345

2.745.016

2.839.269

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Bijdrage aan sociale fondsen

16.901.655

0

16.901.655

3.272.785

20.174.440

2.591.260

2.653.345

2.745.016

2.839.269

Rijksbijdrage:

         

Kosten heffingskortingen AOW

2.041.100

0

2.041.100

4.400

2.045.500

201.100

223.100

249.500

271.500

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

14.587.800

0

14.587.800

3.263.800

17.851.600

2.390.200

2.430.000

2.492.000

2.560.600

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

157.464

0

157.464

‒ 1.356

156.108

‒ 3.473

‒ 3.594

‒ 1.019

2.079

Zwangere zelfstandigen

74.730

0

74.730

5.941

80.671

3.433

3.839

4.535

5.090

Transitievergoeding

40.561

0

40.561

0

40.561

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 3.272,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW

  • De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2020) (€ 4,4 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

  • De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2020 dalen met € 3,3 miljard ten opzichte van de raming in de MEV(€ 3.263,8 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (-/- € 1,4 miljoen).

Rijksbijdrage Zwangere Zelfstandigen

  • De raming van de uitkeringslasten is op basis van de uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 5,9 miljoen).

Licence