Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1: Duurzame Economische ontwikkeling, handel en investeringen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkling, handel en investeringen (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2020

20120

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

524 896

0

524 896

28 159

553 055

‒ 24 011

150 539

‒ 14 209

‒ 19 209

 

waarvan garantieverplichtingen

129 000

 

129 000

 

129 000

    
 

waarvan overige verplichtingen

395 896

 

395 896

 

424 055

    
           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

540 518

0

540 518

‒ 10 805

529 713

‒ 4 050

1 999

1 749

1 749

 

waarvan juridisch verplicht

99%

   

100%

    
           

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

28 322

0

28 322

1 325

29 647

350

350

100

100

           
 

Subsidies

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

9 575

 

9 575

1 125

10 700

    
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

1 367

 

1 367

500

1 867

500

500

500

500

           
 

Opdrachten

         
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 685

 

2 685

‒ 650

2 035

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 500

 

1 500

350

1 850

350

350

100

100

           
 

Bijdrage (inter)nationale organisaties

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

8 000

 

8 000

0

8 000

    
 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

 

5 195

0

5 195

    
           

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

108 996

0

108 996

‒ 4 180

104 816

‒ 4 400

1 649

1 649

1 649

           
 

Subsidies

         
 

Programma's internationaal ondernemen

17 911

 

17 911

‒ 800

17 111

‒ 700

1 649

1 649

1 649

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

 

6 502

0

6 502

    
 

Invest NL Internationaal

9 000

 

9 000

0

9 000

    
 

Dutch Trade and Investment Fund

0

 

0

17 374

17 374

9 210

4 829

4 829

4 829

           
 

Leningen

         
 

Dutch Trade and Investment Fund

17 374

 

17 374

‒ 17 374

0

‒ 9 210

‒ 4 829

‒ 4 829

‒ 4 829

           
 

Garanties

         
 

Dutch Trade and Investment Fund

4 200

 

4 200

0

4 200

    
           
 

Opdrachten

         
 

Programma's internationaal ondernemen

2 000

 

2 000

250

2 250

    
 

Dutch Trade and Investment Fund

440

 

440

0

440

    
 

Wereldtentoonstelling Dubaï

2 000

 

2 000

‒ 30

1 970

    
 

China-strategie

600

 

600

0

600

    
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

42 648

 

42 648

200

42 848

200

   
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Programma's internationaal ondernemen

0

 

0

600

600

500

   
           
 

Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk

         
 

Versterking economische functie

570

 

570

0

570

    
 

Overig

5 751

 

5 751

‒ 4 400

1 351

‒ 4 400

0

  
           

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

403 200

0

403 200

‒ 7 950

395 250

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

6 950

 

6 950

‒ 1 500

5 450

‒ 1 500

‒ 1 500

‒ 1 500

‒ 1 500

 

Economic governance and institutions

26 400

 

26 400

0

26 400

    
 

Financiële sector ontwikkeling

10 000

 

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

34 350

 

34 350

0

34 350

    
 

Duurzame productie en handel

39 700

 

39 700

0

39 700

    
 

(Jeugd)werkgelegenheid

10 000

 

10 000

0

10 000

    
 

Dutch Good Growth Fund

25 000

 

25 000

0

25 000

    
           
 

Leningen

         
 

Infrastructuurontwikkeling

7 000

 

7 000

0

7 000

    
 

Dutch Good Growth Fund

24 000

 

24 000

0

24 000

    
           
 

Garanties

         
 

Dutch Good Growth Fund

1 000

 

1 000

0

1 000

    
           
 

Opdrachten

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

 

12 000

0

12 000

    
 

Economic governance and institutions

18 000

 

18 000

0

18 000

    
 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

 

4 000

0

4 000

    
 

Infrastructuurontwikkeling

750

 

750

0

750

    
 

(Jeugd)werkgelegenheid

25 250

 

25 250

0

25 250

    
           
 

Bijdragen aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

36 000

 

36 000

0

36 000

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

International Labour Organisation

5 700

 

5 700

‒ 465

5 235

    
 

Lokale private sector ontwikkeling

27 100

 

27 100

‒ 4 163

22 937

    
 

Marktontwikkeling en markttoegang

7 000

 

7 000

1 500

8 500

1 500

1 500

1 500

1 500

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

 

5 500

‒ 472

5 028

    
 

Economic governance and institutions

7 000

 

7 000

0

7 000

    
 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

 

3 000

0

3 000

    
 

Infrastructuurontwikkeling

45 000

 

45 000

0

45 000

    
 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

 

3 000

0

3 000

    
 

Nexus onderwijs en werk

19 500

 

19 500

‒ 2 850

16 650

    
           

Ontvangsten

 

6 373

0

6 373

0

6 373

0

0

0

0

           

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 373

 

3 373

0

3 373

    
           

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

 

3 000

0

3 000

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is voor artikel 1 duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door de verlenging van twee subsidies op het gebied van duurzame productie en handel.

Uitgaven

Artikel 1.1

Het uitgavenbudget op artikel 1.1 is voor 2020 verhoogd. Deze verhoging komt hoofdzakelijk door een toename in verwachte uitvoeringskosten van het Fonds Verantwoord Ondernemen dat bij de RVO is belegd.

Artikel 1.2

Het uitgavenbudget op artikel 1.2 is voor 2020 verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door een bijdrage aan de uitvoering van extra controles ten aanzien van internationaal sanctiebeleid bij de douane.

Verder is op artikel 1.2 voor de uitvoering van de amendement Amhaouch en Weverling (Kamerstuk, 35 300 XVII, nr. 19) eenmalig EUR 2 miljoen vrijgemaakt voor internationalisering van het MKB in de regio’s via het Trade Relations Programma. De middelen worden verspreid over twee jaar aan de partners beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van het amendement Weverling (Kamerstuk, 35 300 XVII, nr. 25) is vanaf 2020 EUR 4 miljoen vrijgemaakt voor twee pilotprojecten. Deze projecten dienen ter ondersteuning van het bedrijfsleven bij het opzetten van langdurige, bilaterale innovatiesamenwerkingsprojecten, die inzicht zullen moeten geven in de mogelijke aansluitingen van het Nederlandse (internationale) innovatiebeleid en het handelsbeleid.

Artikel 1.3

Het uitgavenbudget op artikel 1.3 neemt per saldo af. Dit saldo is enerzijds het resultaat van een verhoging van het budget als gevolg van een overheveling uit artikel 2.1 Voedselzekerheid om aan een toezegging voor het versterken van de private sector in Tunesië op het gebied van voedselzekerheid invulling te geven. Anderzijds is er op dit artikelonderdeel sprake van een verlaging het budget voor de dekking van de respons op COVID-19. Deze dekking is hoofdzakelijk gevonden op aan ambassades gedelegeerde programma's.

Licence