Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

13.303

17.527

‒ 34

‒ 13

17.480

      

Uitgaven

13.303

17.527

‒ 34

‒ 13

17.480

      

Institutionele inrichting

9.328

13.552

‒ 460

‒ 13

13.079

Apparaat Eerste Kamer

9.328

13.552

‒ 460

‒ 13

13.079

Personele uitgaven

3.899

3.899

135

0

4.034

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.899

3.899

135

0

4.034

Materiële uitgaven

76

76

291

0

367

Verenigde Vergadering

76

76

291

0

367

      

Ontvangsten

140

140

0

0

140

Toelichting mutaties Miljoenennota

Kasschuif tijdelijke huisvesting

Voor de tijdelijkhe huisvesting vinden minder uitgaven in 2020 plaats dan eerder verwacht, deze komen in 2021 tot besteding.

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

Voor de tijdelijke huisvesting vinden minder uitgaven in 2020 plaats dan eerder verwacht, deze komen in 2021 tot besteding. Een deel van deze vertraging heeft betrekking op het project audiovisuele middelen die beschikbaar moet zijn in de tijdelijke huisvesting

Licence