Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement (Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

32.396

32.396

931

0

33.327

      

Uitgaven

32.396

32.396

931

0

33.327

      

Institutionele inrichting

21.486

21.486

722

0

22.208

Schadeloosstelling

21.486

21.486

722

0

22.208

Personele uitgaven

10.910

10.910

209

0

11.119

Pensioenen en wachtgelden

10.798

10.798

321

0

11.119

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

112

112

‒ 112

0

0

      

Ontvangsten

86

86

0

0

86

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Licence