Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Op artikel 1 is in 2020 circa € 1,4 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,6 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 0,013 mln. minder gerealiseerd dan geraamd.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget komt voornamelijk door een order voor de tijdelijke huisvesting. De verplichting diende eerder vastgelegd te worden, de kosten daarentegen vallen in 2021.

Licence