Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.434

6.918

113

‒ 200

6.831

      

Uitgaven

4.434

6.918

113

‒ 200

6.831

      

Institutionele inrichting

2.673

4.532

82

0

4.614

Apparaat

2.673

4.532

82

0

4.614

Materiële uitgaven

1.761

2.386

31

‒ 200

2.217

Decoraties

1.756

2.381

31

‒ 200

2.212

Riddertoelagen

5

5

0

0

 
      

Ontvangsten

199

199

0

0

199

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Materiele uitgaven

Decoraties

In verband met Covid-19 is er vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De bestelde productie vindt plaats in 2021.

Licence