Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

4.434

0

4.434

2.484

6.918

103

103

103

103

          

Uitgaven

4.434

0

4.434

2.484

6.918

103

103

103

103

4.1 Apparaat

2.673

0

2.673

1.859

4.532

168

168

168

168

4.2 Decoraties

1.756

0

1.756

625

2.381

‒ 65

‒ 65

‒ 65

‒ 65

4.3 Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

          

Ontvangsten

199

0

199

0

0

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Apparaat

Systeem LINT

Het betreft een toevoeging aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden voor de afronding van de implementatie van het nieuwe systeem LINT. De meerkosten zijn het gevolg van vertraging van het project dat dit jaar wordt afgerond.

Functonaris gegevensbescherming

Er worden middelen aan de begroting van Kanselarij der Nederlandse Orden toegevoegd voor de ondersteuning van de primaire bedrijfsvoering om AVG- en WOB-verplichtingen te verwerken.

4.2 Decoraties

Koninklijke onderscheidingen vrijwillige brandweer

De Kanselarij der Nederlandse Orden maakt eenmalige kosten voor een inhaalactie als gevolg van het structureel opheffen van Koninklijke onderscheidingen voor de vrijwillige brandweerdienst. Hiervoor wordt binnen de begroting geschoven met bestaande budgetten.

Licence