Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 3. De Nationale ombudsman (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

19.800

20.650

531

240

21.421

      

Uitgaven

19.800

20.650

531

240

21.421

      

Institutionele inrichting

17.627

18.127

531

0

18.658

Taakuitoefening Nationale ombudsman

17.627

18.127

531

0

18.658

Materiële uitgaven

2.173

2.523

0

240

2.763

Taakuitoefening medeoverheden

2.173

2.523

0

240

2.763

      

Ontvangsten

2189

2539

0

240

2.779

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Licence