Base description which applies to whole site

Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

26.608

37.902

1.566

‒ 1.822

37.646

waarvan betalingsverplichtingen

26.608

36.902

2.566

‒ 1.822

37.646

Muntcirculatie

9.300

5.836

281

‒ 2.226

3.891

Vakbekwaamheid

4.500

5.002

0

0

5.002

Bijdrage DNB BES-toezicht en FEC

4.270

5.220

0

0

5.220

Schadeloosstelling SRH

0

10.000

0

0

10.000

Overige betalingsverplichtingen

8.538

10.844

2.285

404

13.533

      

waarvan garantieverplichtingen

0

1.000

‒ 1.000

0

0

Garantie BES

0

1.000

‒ 1.000

0

0

      

Uitgaven

26.608

37.902

1.566

‒ 1.822

37.646

waarvan juridisch verplicht

 

60,0%

  

65,6%

      

Bekostiging

10.700

7.815

281

‒ 2.226

5.870

Accountantskamer

1.400

1.509

0

0

1.509

Muntcirculatie

9.300

5.836

281

‒ 2.226

3.891

Afname munten in circulatie

0

0

0

0

0

IMVO Convenanten

0

0

0

0

0

Overig

0

470

0

0

470

      

Garanties

1.875

1.625

0

0

1.625

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

1.000

1.000

0

0

1.000

Dotatie begrotingsreserve NHT

875

625

0

0

625

      

Opdrachten

7.613

21.203

285

‒ 68

21.420

Wijzer in Geldzaken

1.613

1.810

251

‒ 18

2.043

Vakbekwaamheid

4.500

5.002

0

0

5.002

Uitvoeringskosten SRH

0

2.000

0

0

2.000

Schadeloosstelling SRH

0

10.000

0

0

10.000

Overig

1.500

2.391

34

‒ 50

2.375

      

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

5.980

6.735

1.000

472

8.207

Bijdrage toezicht AFM BES-toezicht

505

505

0

119

624

Bijdrage DNB toezicht & DGS BES

1.300

2.000

0

0

2.000

Bijdrage FEC

2.970

3.220

0

0

3.220

Bijdrage Toezicht en Handhaving MIF

260

10

0

‒ 10

0

Bijdrage PSD II

195

0

0

363

363

Overig

750

1.000

1.000

0

2.000

      

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

440

524

0

0

524

Caribean Financial Action Task Force

20

104

0

0

104

IASB

420

420

0

0

420

      

Ontvangsten

9.155

8.905

0

‒ 1.796

7.109

      

Bekostiging

2.000

2.000

0

‒ 500

1.500

Ontvangsten muntwezen

2.000

2.000

0

‒ 500

1.500

Toename munten in circulatie

0

0

0

0

0

      

Opdrachten

1.455

1.455

0

0

1.455

Wijzer in Geldzaken

1.455

1.455

0

0

1.455

      

Overig

5.700

5.450

0

‒ 1.296

4.154

Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Bekostiging (- € 1,9 mln.)

De lagere uitgaven voor bekostiging zijn voornamelijk te verklaren door het lager uitvallen van de kosten voor muntcirculatie. In 2020 zullen er minder munten worden geslagen en geproduceerd, omdat er van de meeste muntsoorten al voldoende munten in omloop zijn.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's (+ € 1,5 mln.)

Dit betreft voornamelijk de bijdrage van Financiën voor de ontwikkeling en bouw van een UBO-register ('ultimate beneficial owners') voor trusts en soortgelijke constructies.

Ontvangsten

Overig (- € 1,3 mln.)

Er worden minder ontvangsten verwacht voor College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) als gevolg van een lager aantal afgenomen Wft-examens (Wet op het financieel toezicht) door de COVID-19 crisis. Het betreft hier echter geen afstel, maar uitstel naar een ander moment in de Permanente Educatie (PE)-periode. De huidige PE-periode eindigt op 31 maart 2022.

Licence