Base description which applies to whole site

Artikel 6: Nog onverdeeld

Tabel 13 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2020

2020

2020

2020

2020

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

 

Verplichtingen

3 027

5 000

‒ 1 400

‒ 3 600

0

       
 

Uitgaven

     
       
 

Uitgaven totaal

3 027

5 000

‒ 1 400

‒ 3 600

0

       

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

3 027

5 000

‒ 1 400

‒ 3 600

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS-budget afgelopen najaar gedaald met EUR 1,4 miljoen. Aan het eind van dit jaar valt het bedrag op artikel 6 vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS meegenomen naar 2021.

Licence