Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2. Nationale veiligheid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

297.861

302.076

14.562

2.341

318.979

      

Uitgaven

297.861

302.076

14.562

2.341

318.979

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

2.1 AIVD apparaat

282.116

286.331

14.245

5.341

305.917

2.2 AIVD geheim

15.745

15.745

317

‒ 3.000

13.062

      

Ontvangsten

14.714

14.714

0

‒ 2.200

12.514

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2020 en de IKB-middelen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

AIVD apparaat

Dit betreft voor het merendeel overboekingen van het Ministerie van Defensie voor onderwerpen waarop wordt samengewerkt, waaronder op het gebied van cyber, UVO en de bedrijfsvoering.

Daarnaast vallen de ontvangsten in het kader van veiligheidsonderzoeken vanwege corona naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Hier staan ook lagere kosten tegenover. Zowel de uitgaven als ontvangstenraming wordt daarom naar beneden bijgesteld.

Ten slotte heeft er een reallocatie van middelen plaatsgevonden van Geheim naar Apparaat.

AIVD geheim

Dit betreft een reallocatie van middelen naar artikel 2.1 AIVD apparaat.

Ontvangsten

De ontvangsten in het kader van veiligheidsonderzoeken vallen vanwege corona naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Hier staan ook lagere kosten tegenover. Zowel de uitgaven als ontvangstenraming wordt daarom naar beneden bijgesteld.

Licence