Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Op artikel 2 is in 2020 circa € 3 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 2,4 mln. hoger uitgevallen. Tevens is er circa € 3 mln. meer ontvangen dan geraamd.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget komt doordat er in de laatste maand van 2020 meer betalingen met bijbehorende verplichtingen zijn geweest dan verwacht.

De hogere ontvangsten worden met name verklaard door de ontvangsten in het kader van de veiligheidsonderzoeken, die minder laag uitvallen dan vanwege corona werd verwacht.

Licence