Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.869

19.011

‒ 7.842

‒ 11.169

0

      

Uitgaven

7.869

19.011

‒ 7.842

‒ 11.169

0

      

Personele uitgaven

6.111

13.106

‒ 4.720

‒ 8.386

0

Loonbijstelling

6.111

13.106

‒ 4.720

‒ 8.386

0

      

Materiële uitgaven

1.708

3.905

‒ 3.905

0

0

Prijsbijstelling

1.708

3.905

‒ 3.905

0

0

      

Overige

50

2.000

783

‒ 2.783

0

Overige

50

2.000

783

‒ 2.783

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld.

Licence