Base description which applies to whole site

Artikel 11 Nog onverdeeld

A. Inleiding

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

B. Tabel Budgettaire gevolgen

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

0

10.767

19.369

11.568

11.007

10.816

10.914

                   

Uitgaven

0

10.767

19.369

11.568

11.007

10.816

10.914

                   
 

Personeel

0

519

9.967

1.612

1.845

1.844

1.275

   

Loonbijstelling

0

519

9.967

1.612

1.845

1.844

1.275

                   
 

Materieel

0

10.148

9.352

9.956

9.162

8.972

9.639

   

Prijsbijstelling

0

10.148

9.352

9.956

9.162

8.972

9.639

                   
 

Overige

0

100

50

0

0

0

0

   

Overige

0

100

50

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

   

Overige

0

0

0

0

0

0

0

C. Toelichting op de instrumenten

Personeel en Materieel

Op dit onderdeel worden de in het kader van de loon/prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen.

Licence