Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Tabel 16 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

19.369

‒ 11.500

7.869

11.142

19.011

11.133

10.091

9.536

9.525

          

Uitgaven

19.369

‒ 11.500

7.869

11.142

19.011

11.133

10.091

9.536

9.525

          

Personele uitgaven

9.967

‒ 3.856

6.111

6.995

13.106

6.256

5.726

5.583

6.166

Loonbijstelling

9.967

‒ 3.856

6.111

6.995

13.106

6.256

5.726

5.583

6.166

          

Materiële uitgaven

9.352

‒ 7.644

1.708

2.197

3.905

4.877

4.365

3.953

3.359

Prijsbijstelling

9.352

‒ 7.644

1.708

2.197

3.905

4.877

4.365

3.953

3.359

          

Overige

50

0

50

1.950

2.000

0

0

0

0

Overige

50

0

50

1.950

2.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2020 (€ 7,0 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2020 (€ 2,2 miljoen).

Licence