Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen). Dit is een autonome meevaller, de niet bestede middelen schuiven door naar 2021.

Licence