Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence