Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

2.422

45.106

‒ 39.364

‒ 3.542

2.200

Uitgaven

2.287

45.008

‒ 39.364

‒ 3.444

2.200

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

33%

18.06 Externe veiligheid

2.287

5.644

 

‒ 3.444

2.200

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

39.364

‒ 39.364

  

18.11 Investeringsruimte

 

0

   

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

   

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

     

18.16 Reservering omgevingswet

 

0

   

Ontvangsten

 

74.526

0

 

74.526

18.09 Ontvangsten

 

25.945

  

25.945

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

 

48.581

  

48.581

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2020 wordt veroorzaakt doordat het budget op Externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 3,4 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op Externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2021 (€ 3,4 miljoen).

Licence