Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Op artikel 2 is in 2020 circa € 1,1 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,5 mln. hoger uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 0,057 mln. minder gerealiseerd dan geraamd.

Toelichting

De overschrijding op zowel het verplichtingen- als kasbudget wordt veroorzaakt door een hogere loonheffingsafdracht over de werkkostenregeling. Daarnaast is er minder verplicht en uitgegeven doordat het aantal wachtgeldgerechtigden in de loop van het jaar is afgenomen.

Licence