Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 1. Raad van State (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

67.034

72.368

2.654

‒ 1.218

73.804

      

Uitgaven

67.034

72.368

2.654

‒ 1.218

73.804

      

Institutionele inrichting

67.034

72.368

2.654

‒ 1.218

73.804

Advisering

6.545

7.688

205

0

7.893

Bestuursrechtspraak

37.286

41.286

1.288

‒ 4.000

38.574

Raad van State gemeenschappelijke diensten

23.203

23.394

1.161

2.782

27.337

      

Ontvangsten

1.950

1.950

0

‒ 650

1.300

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Niet-huisvestingskosten

Dit betreft een overboeking van niet-huisvestingskosten in relatie tot het project Renovatie Binnenhof naar de Raad van State.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

Bestuursrechtspraak

Ten gevolge van de Covid-19 maatregelen is ook bij de Raad van State de noodzaak ontstaan om te gaan thuiswerken. Hiertoe zijn maatregelen getroffen om veilig thuiswerken te ondersteunen en in te richten.

Raad van State gemeenschappelijke diensten

Het moment waarop de Raad van State gebruik gaat maken van het pand aan de Lange Voorhout is verschoven. Hierdoor vindt een deel van de de uitgaven ten behoeve van de inrichting van dit pand in 2021 plaats.

Ontvangsten

Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting opgenomen raming.

Licence